Kurumsal

İlkeler & Politikalar

İLKELER


“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VAZGEÇİLMEZ İLKEMİZDİR.”

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. olarak ana amacı; yüksek kalitede ve benzerlerinden üstün özellikte ürünler üretmek, ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerinin yanında olmaktır. Müşteri ihtiyaçlarının ötesinde ürünlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Alçı sektörünün profesyonel değerini ve itibarını korumak için müşteri memnuniyetini temel alan bir sistemle çalışmaktadır.

“KALİTEDEKİ LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEK ANA HEDEFİMİZDİR.”

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. nın şirketin kararlı, ekonomik ve dinamik yapısını her geçen gün daha ileriye götürmek ve şirkete olan güven duygusunu daha da artırmak temel düşüncesidir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasaya lider olmak temel ilkesidir. Ürünlerin ve üretim süreçlerinin en yüksek niteliğe, verimliliğe ve etkinliğe ulaşması için çalışmak, ilgili teknik ve kalite standartlarına uygun olarak üretim yapmak esas amacımızdır.

“EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, İNSAN KAYNAĞIMIZDIR”

Ürünlerin kalitesi çalışanların ve iş ortakların kalitesiyle başlar. İnsan kaynağının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı sağlamak, ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. için önemlidir. Çalışanlarımıza yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlarımızın hak, hukuk ve menfaatlerini korumak, üretim tesislerinde çalışan sağlığı ve iş güvenliğini temel değer olarak kabul etmek çalışanlarımız ile ilgili en önemli ilkelerimizdendir. Ayrıca sektörün nitelikli insan kaynakları ile donatılmasına yönelik girişimler ile akademik dünyanın bu doğrultudaki faaliyetlerini desteklemek de ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. için çok önemlidir.

“TEDARİKÇİLERİMİZ EN BÜYÜK DESTEKCİLERİMİZDİR”

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. tedarikçileri ile devamlı bilgi alışverişinde bulunur, sektördeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda uygun kalite ve fiyatlarda malzeme temin etmelerini sağlar ve çalışma verimliliğini artırır.

“GELECEĞİ GÜVENLİ KILMAK SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZDIR”

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi felsefesi uyarınca, hiçbir biçimde cinsiyet, ırk, din, fiziki engellilik ve mesnetsiz referanslara dayanan ayrımcılık yapmaz; Tüm faaliyetlerde yasalara uymayı taahhüt eder; Açıklık, şeffaflık ve bütünlük ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterir; Üretim faaliyetleri sırasında doğal çevreye zarar vermemek için gereken tedbirleri alır ve doğal kaynakların korunmasına önem verir; Enerji kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek ve tesislerinde enerji sarfiyatını en aza indirmek için gayret gösterir; Sağlıklı, güvenli ve çevreci düzenlemeleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde yetkili merciler ve kanun yapıcılar ile birlikte çalışır.


POLİTİKALAR


ÇEVRE POLİTİKASI

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. nın çevre politikası; ilgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçla kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma prensibine oturtmaktadır. Üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynakların doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunması yönetim prensibidir.

ENERJİ POLİTİKASI

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. üretiminin her aşamasında enerji verimliliğini iyileştirmeye, enerji tüketim maliyetlerini azaltmayı, enerji verimliliğine yönelik sermaye yatırımlarının en uygun şekilde yapılmasına, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm operasyonel faaliyetleri politika olarak benimsemektedir.

KALİTE POLİTİKASI

KALİTEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK HEDEFİDİR!

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş. alçı sektöründeki ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygun şekilde ürün üretmeyi, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, şirketin; kararlı, ekonomik ve dinamik yapısını her geçen gün daha ileriye götürerek ve şirketine olan güven duygusunu daha da arttırarak çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı taahhüt eder.

©2022 ABS ALÇI. ALL RIGHTS RESERVED.